JavaScript’te kod yazarken zaman kazandıracak bazı yöntemler

19 Ocak 2021

Herhangi bir programlama dilinin kısaltılmış kodlama teknikleri, daha temiz ve optimize edilmiş kod yazmamıza yardımcı olur ve hedefimize daha az kodlama ile ulaşmamızı sağlar.
 
1. Değişken Bildirimi (Declaring variables)

 
2. Birden çok değişkene değer atama
destructuring özelliği ile bir satırda birden çok değişkene değer atayabiliriz.

 

3. Ternary operator
Ternary operator ile 5 satırlık kodu tek satıra düşürebiliriz.

 

4. Varsayılan değer atama
Beklenen değerin olmaması durumunda bir değişkene varsayılan bir değer atamak için OR (||) operatörünü kullanabiliriz.

 

5. AND(&&) operatörü kullanımı
Bir değişkenin true olup olmadığını kontrol ediyorsanız, alternatif olarak AND (&&) operatörünü kullanabilirsiniz.

 

6. İki değişkeni değiştirme (Swap two variables)
İki değişkenin değerlerini destructing yardımı ile kolayca değiştirebiliriz.

 

7. Arrow Function

 

8. Template Literals

String değerlerini değişkenlerle birleştirmek için normalde + operatörünü kullanırız. ES6 Template Literals ile bunu daha basit bir şekilde yapabiliriz.

 

9. Çok Satırlı Dizeler (Multi-line String)

Çok satırlı dize için normalde + operatörünü yeni satıra geçiş \n operatörü ile birlikte kullanırız. Yeni dize tanımlama backsticks ile bunu daha kolay bir şekilde yapabiliriz.

 

10. Çoklu koşul kontrolü (Multiple condition checking)

Çoklu değer eşleştirme için tüm değerleri diziye koyabilir ve indexOf () yöntemini kullanabiliriz.

 

11. Nesneye değer atama (Object Property Assignment)

Değişken adı ve nesne özellik adı aynıysa, nesne değişkenlerinde hem özellik hem de değer yerine sadece değişken adını belirtebiliriz. JavaScript, nesne özelliğini otomatik olarak değişken adıyla aynı şekilde ayarlayacak ve değeri değişkenin değeri olarak atayacaktır.

 

12. Dizeleri sayılara dönüştürme

Bir dizeyi sayıya dönüştürmek için parseInt ve parseFloat gibi yöntemler vardır. Bunu, dize değerinin önüne (+) koyarak da yapabiliriz.

 
13. Bir dizeyi birkaç kez tekrarlama

Bir dizeyi belirli bir süre boyunca tekrarlamak için bir for döngüsü kullanabilirsiniz. Ancak repeat() yöntemini kullanarak bunu tek bir satırda yapabiliriz.

 

14. Üs Alma

Bir sayının üssünü bulmak için Math.pow () yöntemini kullanabiliriz. Bir başka yöntem de çift yıldız operatörünü (**) kullanmak.

 
15. Sayıları aşağıya yuvarlama

Sayıları aşağıya yuvarlamak için Math.floor yöntemini kullanırız. (~~) operatörü ile de aynı işlem yapılabiliyor.

Not: Math.floor() yöntemi sayı ne olursa olsun aşağı yuvarlar.
 

16. Dizideki maksimum ve minimum sayıları bulmak

Dizilerdeki maksimum ve minimum değerleri bulmak için genelde döngü yapabilir ya da Array.reduce () yöntemini kullanabiliriz.
 
Fakat, Spread operatörünü kullanarak bunu tek bir satırda yapabiliyoruz.

 

17. For loop

JS’de farklı farklı döngü yöntemleri bulunmakta, bir dizide döngü yapmak için genellikle for döngüsünü kullanırız. Diziler arasında yineleme yapmak için for… of döngüsünü de kullanabiliriz. Her değerin dizinine erişmek için ise for… in döngüsünü kullanabiliriz.

 

Ayrıca for… in döngüsünü kullanarak nesne özelliklerinde döngü yapabiliriz.

 
18. Dizilerin birleştirilmesi

 

19. Dizeden karakter alma

 

20. Dinamik nesne

ES6 ile birlikte, daha önce tanımladığımız değişkeni köşeli parantezler içerisine alarak nesne içerisinde dinamik olacak şekilde kullanabiliyoruz.

 

Bu yazıda olmayan diğer bazı faydalı yöntemlere buradan ulaşabilirsiniz.

 
Kaynaklar:https://jscurious.com/20-javascript-shorthand-techniques-that-will-save-your-time/