Javascipt’te kullandığımız bazı faydalı özellikler

Number türünü String yapmak

  ES6 ile gelen fonksiyon için varsayılan olarak değer atama

  Diziyi verdiğimiz sayı kadar doldurma

  Dizilerde aynı olan değerleri bir kez alma

  ES6 ile birlikte, daha önce tanımladığımız değişkeni aşağıdaki örnekteki gibi köşeli parantezler içerisine alarak nesne içerisinde dinamik olacak şekilde kullanabiliyoruz.

  […]