Javascipt’te kullandığımız bazı faydalı özellikler

05 Aralık 2020

Number türünü String yapmak

 
ES6 ile gelen fonksiyon için varsayılan olarak değer atama

 
Diziyi verdiğimiz sayı kadar doldurma

 
Dizilerde aynı olan değerleri bir kez alma

 
ES6 ile birlikte, daha önce tanımladığımız değişkeni aşağıdaki örnekteki gibi köşeli parantezler içerisine alarak nesne içerisinde dinamik olacak şekilde kullanabiliyoruz.

 
Dizileri belli bir değerde kesme

 
Dizilerdeki son değeri alma

 
Diziyi Objeye çevirme

 
Objeyi Diziye Çevirme

 
If koşulunun kısa kullanımı

 
Bazı beklenmedik durumlarda değişkenlerin tanımsız kalmaması için OR operatörünün kullanılması

 
Bu yazının devamı niteliğinde olan JavaScript’te kod yazarken zaman kazandıracak bazı yöntemler başlıklı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.