Javascipt’te bilmemiz gereken bazı Array (Dizi) metodları

1. filter () filter yöntemi verilen kriterleri geçen elemanları ile yeni bir dizi oluşturur. Tüm eşleşen elemanları bulur.

  2. forEach() Dizideki her eleman için verilen metodu çalıştırır.

  3. some() Dizideki en az bir öğenin aradığınız bir şeye karşılık gelip gelmediğini belirlemenize yardımcı olur, geriye Boolean bir değer döndürür.

  4. […]