Php ön tanımlı değişken nedir?

Php değişken tanımlarken kullanamayacağımız Php tarafından daha önce tanımlanmış bazı değişkenler vardır bu değişkenlere ” Ön Tanımlı Değişken “  denilmektedir.

Aşağıda PHP ön tanımlı değişkenler ve açıklamaları yer almaktadır.

$_SERVER : Sunucu tarafından kullanılan bazı parametre ve bilgileri taşır.

$_POST : Post metoduyla gönderilen verileri okur.

$_GET : Adres satırından gelen verileri okumakta kullanılır.

$_COOKIE : Cookie’lerin yönetimi için kullanılır.

$_REQUEST : $_GET, $_POST ve $_COOKIE değişkenlerini beraberinde bulundurur.

$_FILES : Dosya upload işlemlerinde kullanılır.

$_SESSION : Session (Oturum) yönetiminde kullanılır.Sayfalar arası veri taşımakta kullanılır.

$_ENV : PHP yorumlayıcısının çalıştığı ortamdaki global namespace‘idir.

$_GLOBAL : Script için tanımlanan değişkenleri yönetir.