Php hata kod açıklamaları

php

php

 

PHP kodlarınız hata veriyorsa, bu hataları ayrıntılı bir şekilde görmek için sayfanın başına şunu eklemeniz yeterlidir: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
Tüm hata raporu kodları ise şu şekilde;

// Tüm raporları kapatır
error_reporting(0);

// Basit hataları gösterir
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);

// E_NOTICE kullanarak gereksiz hata mesajlarından kurtuluruz
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);

// E_NOTICE harici tüm hataları gösterir
// Bu ayar varsayılandır, php.ini dosyasında yer alabilir
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

// Tüm PHP hatalarını gösterir (yeni)
error_reporting(E_ALL);

// Tüm PHP hatalarını gösterir
error_reporting(-1);

// error_reporting(E_ALL); ile aynı görev
ini_set(‘error_reporting’, E_ALL);