Php func_get_args() kullanımı

Fonksiyonlar arası parametre gönderme işlemlerinde bazen gelen parametre sayısı belli olmayabiliyor, bu gibi durumlarda Php’nin func_get_args fonksiyonunu kullanabiliriz.
func_get_args() fonksiyonu bize ilgili fonksiyona gelen parametreleri dizi olarak vermektedir.

function islem(){

  $parametreler = func_get_args();

  echo '<pre>';

  print_r($parametreler);

  echo '</pre>';

}

islem("parametre 1", "parametre 2", "parametre 3"); 
 
çıktı :
 
Array
(
  [0] => parametre 1
  [1] => parametre 2
  [2] => parametre 3
)

Örnekte görüldüğü gibi func_get_args bize ilgili fonksiyon parametrelerini indisi sıfırdan başlayacak şekilde bir dizi olarak döndürmektedir.
Bu fonksiyonla beraber kullanabileceğiniz bir diğer fonksiyon gelen parametrelerin sayısını verir.

func_num_args ve parametre listesinden bir parametreyi döndüren func_get_arg fonksiyonudur.

function islem()

{

  $parametreler = func_get_args();

  $parametre_sayisi = func_num_args();

  $birinci_parametre = func_get_arg(0);

 

  echo 'Parametre Sayısı = ' . $parametre_sayisi .'<br/>';

  echo 'Birinci Parametre = ' . $birinci_parametre .'<br/><br/>';

  echo '<b>Parametre Listesi : </b><br/>';

  for ($i = 0; $i < $parametre_sayisi; $i++) {

    echo $parametreler[$i] . '<br />';

  }

}

 

islem("parametre 1", "parametre 2", "parametre 3"); 

çıktı :

Parametre Sayısı = 3
Birinci Parametre = parametre 1

Parametre Listesi :
parametre 1
parametre 2
parametre 3