Php func_get_args() kullanımı

Fonksiyonlar arası parametre gönderme işlemlerinde bazen gelen parametre sayısı belli olmayabiliyor, bu gibi durumlarda Php’nin func_get_args fonksiyonunu kullanabiliriz.
func_get_args() fonksiyonu bize ilgili fonksiyona gelen parametreleri dizi olarak vermektedir.

Örnekte görüldüğü gibi func_get_args bize ilgili fonksiyon parametrelerini indisi sıfırdan başlayacak şekilde bir dizi olarak döndürmektedir.
Bu fonksiyonla beraber kullanabileceğiniz bir diğer fonksiyon gelen parametrelerin sayısını verir.

func_num_args ve parametre listesinden bir parametreyi döndüren func_get_arg fonksiyonudur.