PHP 5.5 ile gelen ::class ile sınıf çağırma

Php 5.5 ile gelen yenilik ile artık ClassAdı::class kullanarak bir class’ın yani sınıfın tam ismine ulaşabiliyoruz.

Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

Yukarıdaki örneği çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Projem\Facebook\User