PHP 5.5 ile gelen ::class ile sınıf çağırma

Php 5.5 ile gelen yenilik ile artık ClassAdı::class kullanarak bir class’ın yani sınıfın tam ismine ulaşabiliyoruz.

Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

<?php

namespace Projem\Facebook;

class User{ }

echo User::class;
echo "\n";

?>

Yukarıdaki örneği çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Projem\Facebook\User