Null Nedir? Null ile boşluk arasındaki fark nedir?

Yazılım dünyasında boş diye bir kavram yoktur, boş değerde bir değer olduğundan, günlük yaşamdaki gibi yokluk anlamını ifade etmez bize.

Eğer siz yokluğu kontrol etmek istiyorsanız null kavramını kullanırsınız, mesela bir değişken null değerine sahipse o değişkenin değeri yoktur ama bir değişken boş değere sahipse o değişkenin değeri vardır ve o değişkenin değeri boşluktur.

Örnek vermek gerekirse;

Yukardaki örnekte gördüğümüz gibi bir değişken null olarak tanımlanmışsa değeri yoktur.Yani yokluk kavramının karşılığı null’dur.Fakat boş atanan bir değişkenin değeri boşluktur ve boşlukta değer olarak kabul edilmektedir.