Mysql tarih fonksiyonları, zaman aralığı

Mysql de tarih işlemleri için kullanılan birçok örnek var.

Biz şimdiki örnekte kısaca Interval ve Curdate gibi fonksiyonları inceleyelim.

Şimdiki tarihten 15 gün önceki tarihi bulalım.

SELECT CURDATE() - INTERVAL 15 DAY;

veya başka bir örnekle bakacak olursak;

SELECT DATE_SUB( CURDATE() , INTERVAL 15 DAY);

iki örnekte zaman önceliği olarak gün bulmak için DAY sözcüğünü kullandık, şayet isterseniz sizde aşağıdaki zaman birimlerini kullanarak sonuçlarını görebilirsiniz.

SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
YEAR