Mysql Inner Join kullanımı

Mysql de tablolar arası ilişkisel durumlar için JOIN anahtar sözcüğünü kullanırız.

Aşağıda bununla ilgili bir püf noktasına değinmek istiyorum.

INNER JOIN anahtar sözcüğü kullanmadan

SELECT F.isim, K.isim FROM futbolcu F, kulupler K WHERE K.id_no = F.no

yukarıdaki sorguda INNER anahtar sözcüğünü kullanmadım çünkü siz aksini yazmadıkça (INNER yerine outer, right, left anahtar sözcükleri ile join’in türünü belirtmedikçe) varsayılan olarak INNER JOIN işlemi yapılacaktır.

Aşağıdaki örnekte sorgumuzu bu sefer INNER JOIN anahtar sözcüğü kullanarak yazalım.

SELECT K.isim, Y.isim FROM futbolcu F INNER JOIN kulupler K ON F.no = K.id_no