JSON Nedir? JSON kullanımı – XML nedir? XML Kullanımı

JavaScript Object Notation – JavaScript Nesne Gösterimi

JSON, programlama dilinden bağımsız olan Xml’e alternatif olarak kullanılan javascript tabanlı veri değişim formatıdır. JSON’un amacı veri alış verişi yaparken daha küçük boyutlarda veri alıp göndermektir.Bu özellikleri sayesinde JSON ile çok hızlı web uygulamaları oluşturabilir.

JSON Kullanımı

Nesne { (süslü parantez aç) ile başlar ve } (süslü parantez kapat) ile biter. Her isim’den sonra : (iki nokta üst üste) gelir ve sonrasına değer yazılır. Oluşturulan her isim – değer çifti virgül ile ayrılır.

Örnek:

Yukarıdaki örnek temel anlamda bir JSON kullanımını gösterir. Bir nesnenin altında birden fazla isim değer çiftinin olacağı durumlarda vardır. Böyle durumlarda nesne yazıldıktan sonra değer çifti yazacağımız yere [ ] köşeli parantezler arasında alt nesnelerimizi oluşturuyoruz.

Örnek:

XML nedir? XML Kullanımı

Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili

Bağımsız bir kuruluş olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan XML ağaç yapısına sahiptir.

Oluşturmuş olduğumuz etiketleri iç içe yazarak kökten uçlara kadar erişim sağlayabiliriz.

XML kullanımı

Örnek:

JSON ve XML arasındaki fark (kullanım)

XML

JSON