Join Kullanımı – Şemasal Gösterim

Aşağıdaki şemada joinlerin kullanımı şemasal olarak güzel bir şekilde gösterilmiş..

Database Join kullanımı

 

kaynak : http://www.codeproject.com/Articles/33052/Visual-Representation-of-SQL-Joins