Php 5.5 ile gelen yenilik

Php 5.5 ile gelen yenilik ile artık ClassAdı::class kullanarak bir class’ın yani sınıfın tam ismine ulaşabiliyoruz. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

Yukarıdaki örneği çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Projem\Facebook\User