join kullanmadan

Mysql de tablolar arası ilişkisel durumlar için JOIN anahtar sözcüğünü kullanırız. Aşağıda bununla ilgili bir püf noktasına değinmek istiyorum. INNER JOIN anahtar sözcüğü kullanmadan

yukarıdaki sorguda INNER anahtar sözcüğünü kullanmadım çünkü siz aksini yazmadıkça (INNER yerine outer, right, left anahtar sözcükleri ile join’in türünü belirtmedikçe) varsayılan olarak INNER JOIN…