bindParam() ve bindValue() arasındaki fark nedir?

bindParam() ve bindValue() arasındaki fark şu şekilde.

bindParam() ile sadece değişkenleri paslayabilirsiniz.

Yani sadece bindParam(“:name”, $name) şeklindekiler kabul edilecektir.

bindValue()‘de ise hem değişken hem de doğrudan veri paslayabilrisiniz.

İster bindValue(“:title”, $title)

isterseniz bindValue(“:title”, “başlık”)