Php 5.5 ile gelen yenilik ile artık ClassAdı::class kullanarak bir class’ın yani sınıfın tam ismine ulaşabiliyoruz. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz: <?php namespace Projem\Facebook; class User{ } echo User::class; echo “\n”; ?> Yukarıdaki örneği çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Projem\Facebook\User

Mysql de tablolar arası ilişkisel durumlar için JOIN anahtar sözcüğünü kullanırız. Aşağıda bununla ilgili bir püf noktasına değinmek istiyorum. INNER JOIN anahtar sözcüğü kullanmadan SELECT F.isim, K.isim FROM futbolcu F, kulupler K WHERE K.id_no = F.no yukarıdaki sorguda INNER anahtar sözcüğünü kullanmadım çünkü siz aksini yazmadıkça (INNER yerine outer, right,…

Mysql de tarih işlemleri için kullanılan birçok örnek var. Biz şimdiki örnekte kısaca Interval ve Curdate gibi fonksiyonları inceleyelim. Şimdiki tarihten 15 gün önceki tarihi bulalım. SELECT CURDATE() – INTERVAL 15 DAY; veya başka bir örnekle bakacak olursak; SELECT DATE_SUB( CURDATE() , INTERVAL 15 DAY); iki örnekte zaman önceliği olarak…